Historie

Černá věž je pozůstatkem drahanovické tvrze, o níž nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1351. 

Čtyřpatrová hranatá věž gotického původu, základních tvarů a struktury byla sice podstatně změněna renesanční a empirovou přestavbou, zachovala si však posud vzdornost obranné gotické stavby. V době svého vzniku na přelomu 13. a 14. století byla o jedno kryté podlaží nižší a celistvá ve svých zdech, prolomených pouze úzkými osvětlovacími střílnami, z nichž jedna se v zazdění uchovala na severní stěně. 
Vstup do věže byl přístupný pouze od jihu výstupním otvorem, umístěným necelých sedm metrů nad zemí, v úrovni těsně nad dnešním druhým patrem. Tato raná obranná forma věže s nesnadno přístupným vstupem, dosažitelným jen vytahovadlem a s nečleněnou vnitřní prostorou, se obdobně uchovala u věží v blízkých hradech Šternberku a Sovinci. 

Přízemí a podzemí věže bylo řešeno silně zúženou, dvojitě odstupňovanou šachtou a z jejího nejnižšího bodu údajně vybíhala podzemní chodba. Ochranný záměr zřejmě spočíval ve výšce věže a obranná síla se přenášela do jejího nejvyššího podlaží, jak odpovídalo tehdejším druhům a formám útočných i obranných zbraní střelbě z luků a praků, vrhání kamenů a vylévání vřelých tekutin. V této formě se uchovala věž až do husitských válek. 

V době 15. století, kdy snahou šlechty bylo stabilizovat klesající hospodářskou rovnováhu ve vztahu k městům, byla prováděna výstavba a přestavba četných feudálních sídel, která měla zaručit zvýšenou pohodlností novou životní úroveň svých majitelů. 
V této době stavebně neobyčejně plodné byla zpustlá drahanovická věž úplně přestavěna v obytnou chráněnou věž, u níž hledisko obranné se již změnilo v podřadný zájem. Základní výhody raného středověku – výška, nepřístupnost a uzavřenost věže byly odstraněny přístavbou kruhového šnekového schodiště na jižní straně, vytvořením konstrukčně pevných podlaží v nitru věže a jejím rozevřením na venek po prolomení oken ke všem světovým stranám. Ve II. patře věže byla vybudována r.1567 žebrová klenba, základní formou sice připomínající gotiku, ale tvarem tvořící křivky, klenby a profilací cihelných tvarovkových žeber již renesanci. Vrcholovou partii klenby tvoří osmiúhelný pískovcový klenák s reliéfním znakem pánů ze Stvolové a s jemně tesaným ozdobným hvězdicovým okrajem. Třetí a nově zvýšené čtvrté patro byly zastropeny trámovými stropy, spočívajícími na mohutných podvlacích. Vnějšek celého objektu byl pokryt jemným mřížkováním černobílých sgrafit. 

V době barokní, asi na konci 17. století, byl obytný prostor věže rozšířen ještě o místnost v I. patře a v III. patře byl vestavěn záchodek. V roce 1723 byl statek v Drahanovicích natrvalo spojen s panstvím v Čechách pod Kosířem a tvrz ztratila svůj význam. Budovy tvrze byly postupně zbourány nebo přestavěny a zachovala se jen Černá věž. Její podoba byla kolem roku 1850 pozměněna novým nezvyklým zastřešením - tzv. routovou střechou. V této podobě se dochovala až do dnešní doby.

V současné době má Černá věž půdorys 6x6 metrů a tyčí se do výšky 28 metrů.

Drobnější opravy Černé věže byly provedeny již v 60tých letech minulého století, ale kompletní rekonstrukce proběhla díky dotacím Ministerstva kultury, Olomouckého kraje, prostředkům z obce a také z EU až na přelomu 21. století. Velký podíl na záměru a celkové rekonstrukci Černé věže měla Ing. arch. Iveta Trtílková, řešení exteriéru se ujala Ing. arch. Martina Marušková.

Pro zajímavost si můžete při návštěvě Černé věže povšimnout, že čelo stolu v recepci je tvořeno původními vchodovými dveřmi. Další kuriozitou a stavební perličkou byl fakt, že při rekonstrukci bylo nutné podřezat střední opěrný sloup renesančního točitého schodiště a ve spodní části jej nahradit asi v délce 30 cm.

Poprvé ve své historii byla Černá věž zpřístupněna veřejnosti v roce 2002.

V současné době se v Černé věži nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího okolí. 
Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav různých žánrů. 

Nově vybudovaný kulturní areál v blízkosti Černé věže je ideálním místem jak k odpočinku, tak ke kulturnímu vyžití. V areálu Černé věže jsou pravidelně pořádány různé společenské akce a setkání, zábavné programy pro děti i dospělé, koncerty a velkoplošná promítání, probíhají zde také svatební obřady.

Akce zrušena: 4.12.2021:                     Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu je zdůvodu nařízení zrušena:           v areálu u Černé věže v sobotu 4.12. od 16.30 hodin. Svařák, čaj pro děti, Mikuláš, anděl a čerti, na konec ohňostroj.

Kdo by měl zájem prodávat své výrobky na jarmarku vždy ke Dni matek, hodovém odpoledni či při Mikuláši u Černé věže, může se ozvat na emailu nebo mobilu věže.

Výstavy na věži - pokud máte zájem vystavovat svá díla a výtvory nebo své sbírky všeho druhu, neváhejte a ozvěte se na mobil či email černé věže. Máme volné termíny na rok 2022.         

Při uzavření věže je možné suvenýry zakoupit na Obecním úřadě.

KDY NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT?

Věž bude opět otevřena od soboty 2. dubna do středy 28. září 2022

Duben - květen:
sobota, neděle
10 - 12 a 13 - 17 hodin

červen - září:
sobota, neděle
10 - 12 a 13 - 17 hodin středa 13 - 17 hodin

 

Státní svátky

sobota 1.5. a 8.5. 2021      pondělí 5.7. 2021        úterý 6.7. 2021              úterý 28.9. 2021            10-12, 13-17 hodin            

Vstupné

Dospělí 20,- Kč
Studenti 10,- Kč
Důchodci 10,- Kč
Děti od 6 let 5,-

 

Kontakt

Černá věž Drahanovice
mobil: 608 311 792

www.cernavez.cz  info@cernavez.cz

585 949 282 - starosta obce
585 949 256 - kancelář OÚ
602 331 601 - kancelář OÚ

 

Svatby v areálu    u Černé věže

od 1. dubna do 30. září 

585 949 256, 602 331 601
podatelna@obecdrahanovice.cz

správní poplatek:1.000,- Kč