Historie

Černá věž je pozůstatkem drahanovické tvrze, o níž nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1351. 

Čtyřpatrová hranatá věž gotického původu, základních tvarů a struktury byla sice podstatně změněna renesanční a empirovou přestavbou, zachovala si však posud vzdornost obranné gotické stavby. V době svého vzniku na přelomu 13. a 14. století byla o jedno kryté podlaží nižší a celistvá ve svých zdech, prolomených pouze úzkými osvětlovacími střílnami, z nichž jedna se v zazdění uchovala na severní stěně. 
Vstup do věže byl přístupný pouze od jihu výstupním otvorem, umístěným necelých sedm metrů nad zemí, v úrovni těsně nad dnešním druhým patrem. Tato raná obranná forma věže s nesnadno přístupným vstupem, dosažitelným jen vytahovadlem a s nečleněnou vnitřní prostorou, se obdobně uchovala u věží v blízkých hradech Šternberku a Sovinci. 

Přízemí a podzemí věže bylo řešeno silně zúženou, dvojitě odstupňovanou šachtou a z jejího nejnižšího bodu údajně vybíhala podzemní chodba. Ochranný záměr zřejmě spočíval ve výšce věže a obranná síla se přenášela do jejího nejvyššího podlaží, jak odpovídalo tehdejším druhům a formám útočných i obranných zbraní střelbě z luků a praků, vrhání kamenů a vylévání vřelých tekutin. V této formě se uchovala věž až do husitských válek. 

V době 15. století, kdy snahou šlechty bylo stabilizovat klesající hospodářskou rovnováhu ve vztahu k městům, byla prováděna výstavba a přestavba četných feudálních sídel, která měla zaručit zvýšenou pohodlností novou životní úroveň svých majitelů. 
V této době stavebně neobyčejně plodné byla zpustlá drahanovická věž úplně přestavěna v obytnou chráněnou věž, u níž hledisko obranné se již změnilo v podřadný zájem. Základní výhody raného středověku – výška, nepřístupnost a uzavřenost věže byly odstraněny přístavbou kruhového šnekového schodiště na jižní straně, vytvořením konstrukčně pevných podlaží v nitru věže a jejím rozevřením na venek po prolomení oken ke všem světovým stranám. Ve II. patře věže byla vybudována r.1567 žebrová klenba, základní formou sice připomínající gotiku, ale tvarem tvořící křivky, klenby a profilací cihelných tvarovkových žeber již renesanci. Vrcholovou partii klenby tvoří osmiúhelný pískovcový klenák s reliéfním znakem pánů ze Stvolové a s jemně tesaným ozdobným hvězdicovým okrajem. Třetí a nově zvýšené čtvrté patro byly zastropeny trámovými stropy, spočívajícími na mohutných podvlacích. Vnějšek celého objektu byl pokryt jemným mřížkováním černobílých sgrafit. 

V době barokní, asi na konci 17. století, byl obytný prostor věže rozšířen ještě o místnost v I. patře a v III. patře byl vestavěn záchodek. V roce 1723 byl statek v Drahanovicích natrvalo spojen s panstvím v Čechách pod Kosířem a tvrz ztratila svůj význam. Budovy tvrze byly postupně zbourány nebo přestavěny a zachovala se jen Černá věž. Její podoba byla kolem roku 1850 pozměněna novým nezvyklým zastřešením - tzv. routovou střechou. V této podobě se dochovala až do dnešní doby.

V současné době má Černá věž půdorys 6x6 metrů a tyčí se do výšky 28 metrů.

Drobnější opravy Černé věže byly provedeny již v 60tých letech minulého století, ale kompletní rekonstrukce proběhla díky dotacím Ministerstva kultury, Olomouckého kraje, prostředkům z obce a také z EU až na přelomu 21. století. Velký podíl na záměru a celkové rekonstrukci Černé věže měla Ing. arch. Iveta Trtílková, řešení exteriéru se ujala Ing. arch. Martina Marušková.

Pro zajímavost si můžete při návštěvě Černé věže povšimnout, že čelo stolu v recepci je tvořeno původními vchodovými dveřmi. Další kuriozitou a stavební perličkou byl fakt, že při rekonstrukci bylo nutné podřezat střední opěrný sloup renesančního točitého schodiště a ve spodní části jej nahradit asi v délce 30 cm.

Poprvé ve své historii byla Černá věž zpřístupněna veřejnosti v roce 2002.

V současné době se v Černé věži nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího okolí. 
Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav různých žánrů. 

Nově vybudovaný kulturní areál v blízkosti Černé věže je ideálním místem jak k odpočinku, tak ke kulturnímu vyžití. V areálu Černé věže jsou pravidelně pořádány různé společenské akce a setkání, zábavné programy pro děti i dospělé, koncerty a velkoplošná promítání, probíhají zde také svatební obřady.

Otevírací doba

duben–září:
sobota, neděle
10–12, 13–17


sezona začíná
v sobotu 20. 4. 2024
a končí v neděli 29. 9. 2024


Galerie U Kalicha
v Drahanovicích
je z technických důvodů do odvolání uzavřena. Tamní suvenýry lze zakoupit na Černé věži. Razítko galerie je k dispozici také na Černé věži.
Při uzavření věže je suvenýry možno zakoupit na Obecním úřadě v Drahanovicích dle aktuální otevírací doby.Vstupné

Dospělí
50 Kč

Studenti, důchodci, ZTP
30 Kč


Děti od 6 let
20 Kč


Kontakt

Mgr. Dominik Jokl
(kastelán)
+420 730 562 065
info@cernavez.cz
cernavezdrahanovice@gmail.comDalší kontakty

starosta obce
+420 585 949 282

kancelář OÚ
+420 585 949 256
+420 602 331 601


Svatby v areálu
u Černé věže

od 1. dubna do 30. září

+420 585 949 256
+420 602 331 601
podatelna@obecdrahanovice.cz

správní poplatek:
1.000 Kč