Zajímavosti

DRAHANOVICE

Ten, kdo se rozhodne navštívit obec Drahanovice, by měl být seznámen s tím, že se pod tímto názvem skrývají ještě čtyři malé obce, a to Ludéřov, Střížov, Kníničky a Lhota pod Kosířem. Rozloha katastru je 1 351 h a žije zde 1 688 obyvatel. Vzdálenost od Olomouce je 15 km a do těchto míst docestujete vlakem i autobusem. Rovinatý terén se na jih od obce mění v kopcovitý zalesněný malebný kraj Přírodního parku Velký Kosíř a na západní straně jej lemuje Přírodní park Terezské údolí. Tato krajina je velmi vhodná pro turistiku a cykloturistiku.
Nahlédneme-li do historie, objevíme data prvních písemných zmínek o Drahanovicích a přilehlých obcí ve 14. století a archeologické prameny pronikající až do období starší doby kamenné. Dominantou obce je chráněná kulturní památka Černá věž, pozůstatek starobylé tvrze ze 13. – 14. století. 

Vydáte-li se směrem jihozápadním od Černé věže, můžete si prohlédnout pomník obětem první světové války a hned v jeho blízkosti dvě tvarově bizarní lípy, jejichž stáří se odhaduje na téměř tři sta let. Kolem nich dojdete ke kostelu sv. Jakuba Většího se zvonicí vestavěnou do ohradní zdi, který je další chráněnou kulturní památkou v obci. Na budově Základní školy v sousedství kostela si povšimněte pískovcových reliéfů s postavami J. A. Komenského a T. G. Masaryka. Dále se můžete vydat k samotě zvané Lusthaus, v jejíž blízkosti stojí stará památná hrušeň. Od ní lze dojít po turistické značce až na vrchol Kosíře (442 m.n.m) nebo do Slatinic

Vydáte-li se na západ od Černé věže, můžete se kolem potůčku Zlatá stružka projít do Kníniček a odtud do Ludéřova. V horní části této vesničky se v prostorách bývalého dvora dochovala třípodlažní barokní sýpka s netypickým půdorysem ve tvaru L.
Rozhodnete li se nahlédnout do historie Keltů, pak určitě vystupte na kopec zvaný Příhon, který se zvedá na konci Ludéřova. Na jeho vrcholu si nejen odpočinete, ale potěšíte se i krásným výhledem do hanácké roviny. Kolem památníku Svatopluka Čecha dojdete ke kamennémumenhiru s keltskými symboly a informační tabule v jeho blízkosti Vám prozradí, že se v tomto prostoru skrývají pozůstatky valu keltské svatyně. 
Odtud je možné vydat se lesem do Terezského údolí anebo do obce Střížov, kde můžete navštívit Zahradní železnici pana Karla Váni. Je to zajímavá podívaná pro malé i velké návštěvníky této oblasti. (www.zahradnizeleznice.cz

Bližší informace: 

Galerie U Kalichagalerie je umístěna v budově bývalého kostela Českobratrské církve evangelické. Můžete si zde prohlédnout výstavku rozhleden na Moravě umístěných na panelech a shlédnout prezentační video o příběhu rozhledny na Velkém Kosíři. Expozice je také věnována historii obce, tvrzi Černá věž, budově kostela a další část zachycuje dokumentaci stavby rozhledny na Kosíř.

Návštěvní doba:duben-září středa 10-16, sobota a neděle 10-17 hodin, říjen sobota a neděle 10-17 hodin. Vstupné: dospělí 20,-Kč, děti od 6 let , studenti a důchodci 10,-Kč.

Kostel sv. Jakuba Většího se zvonicí vestavěnou do ohradní zdi je další chráněnou kulturní památkou v obci. Na vnější zdi kněžiště jsou umístěny náhrobní desky, které náleží Ludmile (+ 1552) a Marii Anně (+ 1555) dcerám Bohuše z Kokor a náhrobní deska Jana Drahanovského ze Stvolové (+ 1590). V  blízkosti kostela se dochovaly dvě tvarově bizardní lípy, jejichž stáří se odhaduje na téměř tři sta let. 

Pomník obětem první světové války. Z historie minulého století není možné zapomenout na dvacet pět padlých mužů z obce Drahanovic. Pomník byl postaven v roce 1923. 

Pískovcové reliéfy umístěné na budově Základní školy pocházejí z roku 1925 a jsou na nich ztvárněné postavy J.A.Komenského a T.G. Masaryka. 

Českobratrský evangelický kostel byl postaven v roce 1934 podle projektu pana architekta Macharáčka z Olomouce. Nyní Galerie U  Kalicha.

Keltská svatyně u Ludéřova. Lokalita nese typické znaky keltských staveb označovaných jako „ Viereckschanze“. Do dnešní doby se zachoval čtvercový val o rozměrech 115,5m x 100m x 116m x 108m. 

Památník Svatopluka Čecha na Příhoně v Ludéřově vybudovaný v roce 1908. 

Pomník svobody pod Vinohrádkem v Ludéřově vytvořen akademickým sochařem Juliem Pelikánem. 

Kamenný sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v blízkosti Kaple p.Marie Růžencové v Ludéřově. Hladký toskánský sloup vysoký 185 cm o průměru 27 cm nese 95 cm vysokou sochu sv. Jana Nepomuckého. Na postavci se nachází letopočet 1710.

Barokní kaple sv. Barbory v Ludéřově pochází z 2 poloviny 18. století. Kaple má čtvercový půdorys s půlkruhovým zakončením a její velikost je 5 x 3 m. 

Barokní sýpka v Ludéřově jde o historicky hodnotný, převážně v autentické podobě dochovaný objekt v půdorysném tvaru L s pozoruhodným krovem. V současné době probíhají jednání o zapsání sýpky jako kulturní památky a její rekonstrukci. www.osunas.unas.cz. Návštěvní doba: květen - září neděle 13-17 hodin.


Další zajímavá místa v okolí Drahanovic

Historie

Zámek Čechy pod Kosířem
Zámek Náměšť na Hané – zamek.namestnh.web.tiscali.cz
Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem - www.cechypk.cz                                                                    Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem - 
Lidové muzeum v Cholině 
Hanácký skanzen Příkazy – www.prikazy.cz

Příroda

Rozhledna na Velkém Kosíři
Velký Kosíř - slatinice.webzdarma.cz/kosir.html
Malý Kosíř 

Relax
Lázně Slatinice – www.lazneslatinice.cz

Různé informace o Regionu Haná
www.regionhana.cz
www.mikroregionkosirsko.cz
www.mikroregionlitovelsko.cz

Zajímavé informace o kulturních akcích v celé ČR
www.sermiri.cz

Ve čtvrtek 28.9.  bude věž otevřena 10-12, 13-17 hodin.

 

Galerie U Kalicha     v Drahanovicích je   z technických důvodů do odvolání uzavřena. Suvenýry z galerie lze zakoupit na Černé věži. Razítko Galerie k dispozici také na Černé věži.

 

Prodejní výstava malovaného hedvábí - šátků: od 21.6.2023 do soboty 30.9.2023

Výstava hedvábí ČV 2023 Alena Mikulková.jpg

 

 

Prodej výročních suvenýrů zde:

Výroční suvenýry JPG 2022.jpg  

Jarmark - Kdo by měl zájem prodávat své výrobky na jarmarku na akcích - Den matek, hodové odpoledne, Mikuláš nebo jiné akce u Černé věže, může se ozvat na emailu nebo mobilu věže.

Výstavy na věži - pokud máte zájem vystavovat svá díla a výtvory nebo své sbírky všeho druhu, neváhejte a ozvěte se na mobil či email černé věže. Máme volné termíny na rok 2023 a 2024.      

Při uzavření věže je možné suvenýry zakoupit na Obecním úřadě, případně v Galerii U Kalicha v Drahanovicích dle otevírací doby.

KDY NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT?

Věž bude otevřena od soboty 1. dubna do soboty 30. září 2023

Duben - květen:
sobota, neděle
10 - 12 a 13 - 17 hodin

červen - září:
sobota, neděle
10 - 12 a 13 - 17 hodin středa 13 - 17 hodin

 

Státní svátky

pondělí 1.5. a 8.5. 2023      středa 5.7. 2023        čtvrtek 6.7. 2023              čtvrtek 28.9. 2023            10-12, 13-17 hodin            

Vstupné

Dospělí 30,- Kč
Studenti 20,- Kč
Důchodci 20,- Kč
Děti od 6 let 10,-Kč

 

Kontakt

Černá věž Drahanovice
mobil: 608 311 792

www.cernavez.cz  info@cernavez.cz

585 949 282 - starosta obce
585 949 256 - kancelář OÚ
602 331 601 - kancelář OÚ

 

Svatby v areálu    u Černé věže

od 1. dubna do 30. září 

585 949 256, 602 331 601
podatelna@obecdrahanovice.cz

správní poplatek:1.000,- Kč